Akce

Prostřednictvím různých formátů akcí se všem partnerům projektu podařilo zapojit do realizace projektu různé cílové skupiny a různé zainteresované instituce, jakož i zájemce z jiných regionů, a zohlednit jejich připomínky, kritiku a přání. Pozvánky a zprávy ze všech akcí jsou k dispozici pod následujícími odkazy:

1. - 3. 6. 2022 1. propagační vyjížďka k projektu "Za společným dědictvím na kole i pěšky"

3. 6. 2022 Tisková konference k 1. propagační vyjížďce

23. 9. 2022 Odborný workshop o české lidové architektuře a podstávkových domech v Novém Boru

7. 10. 2022 Německo-český workshop k tématu cykloturistice a podstávkové krajině v Eibau

29. 11. 2022 Workshop o cestovním ruchu a setkání informačních center a destinačních agentur ve Šluknově

3. & 4. 5. 2023 Závěr cyklistické propagační vyjížďky "Za společným dědictvím na kole a pěšky"

17. 5. 2023 Závěrečná akce k projektu "Za společným dědictvím na kole a pěšky" ve Waltersdorfu

 
 

Logo ENO

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo Liberecky

kraj liberec  logo

Logo Usti

logo Usti

Logo Umgebinde

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo-Platzhalter