Měření statistik provozu

V rámci projektu byla nainstalována čtyři zařízení pro měření cyklistické dopravy, aby bylo možné posoudit a zlepšit různé aspekty cykloturistiky. Výsledky přispějí k plánování infrastruktury, optimalizaci tras, marketingu a propagaci a řízení dopravy.

Image
Image

Logo ENO

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo Liberecky

kraj liberec  logo

Logo Usti

logo Usti

Logo Umgebinde

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo-Platzhalter