Studien

V rámci projektu byly zadány dvě studie, které měly podpořit realistickou a na potřeby orientovanou realizaci cílů projektu.

Současně s vypracováním koncepce značení bylo Centrum ochrany přírody Žitavských hor pověřeno vypracováním studie, která zachytila cykloturistickou infrastrukturu v okresech Görlitz a Bautzen podél dálkové cyklostezky „Stezka Saským středohořím“ a podél spojovacích tras do Česka. Cílem bylo zaznamenat umístění cyklistické a turistické infrastruktury, jako jsou odpočívadla, dobíjecí stanice pro elektrokola, stravovací zařízení a přestupy na veřejnou dopravu, a také možnosti jejího budoucího rozšíření.

Zde naleznete studii:

Z pověření ENO Nadace podstávkových domů vypracovala ve spolupráci s UmgebindehausSommer3 a společně s Filipem Mágrem jako zástupcem českých projektových partnerů studii o stávajících podstávkových domech a možnosti turistického využití podstávkových domů a české lidové architektury v projektové oblasti. Zaměřili se především na jejich přístupnost veřejnosti a stávající turistické využití.

Studii naleznete zde:

Logo ENO

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo Liberecky

kraj liberec  logo

Logo Usti

logo Usti

Logo Umgebinde

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo-Platzhalter