Za společným dědictvím na kole i pěšky

Těžištěm projektu je přírodní a kulturní dědictví v německo-českém pohraničí. Cílem je optimalizace a rozšíření infrastruktury pro cyklistiku a turistiku podél dálkové cyklotrasy „Stezka saského středohoří“ a navazujících českých cyklostezek, více propojit společné přírodní dědictví i hrázděné domy a typickou lidovou architekturu a podpořit je. Oblast projektu zahrnuje Ústecký kraj (České Švýcarsko, Šluknovský výběžek), zemský okres Bautzen (Hornolužická pahorkatina) a zemský okres Görlitz (Hornolužická pahorkatina, Přírodní park Žitavské hory)

 

Cíle

  1. Rozvoj cestovního ruchu s cílem zpřístupnit společné kulturní a přírodní dědictví podstávkových a hrázděných domů. Jejich konstrukce je v Evropě unikátní a v takto velké koncetraci zůstala zachována pouze v německo-česko-polském trojzemí. Nejenže utváří krajinný ráz, ale dokumentují také způsob života v Horní Lužici, v severních Čechách a v Dolním Slezsku. S hrázděnými a podstávkovými se nepojí pouze stavebně historické a kulturní hodnoty, ale i současné koncepty, jako ekologická výstavba a zdravé bydlení.
  2. Vybudování a propojení společné přeshraniční sítě stezek jako základní turistické infrastruktury. Je to spojení regionem Ústí nad Labem, okresem Děčín, oblastí Českého Švýcarska a Šluknovska s regionem Liberecka, regionem Českolipska a na německé straně bude spojení s Bad Schandau, obcemi Sebnitz a Neustadt a zemskými okresy Bautzen a Görlitz.
  3. Vytvoření společného přeshraničního produktu v oblasti cestovního ruchu a realizace společných marketingových opatření k dosažení projektových cílů a rozvoji území. Součástí těchto společných marketingových aktivit budou roadtrip, setkání destinačních agentur a turistických informačních center v oblasti projektu, společná mapa pro pěší a cyklisty, společný průvodce, workshopy, veletrhy atd., propagací krátkých filmů zajistí cyklostezky.

Česko-německá spolupráce

Vedení projektu má na starostí Ústecký kraj. Liberecký kraj, stejně jako Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH, zastupující zemské okresy Görlitz a Bautzen pracují jako projektoví partneři ve svých regionech.

Financování

Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česko – Sasko 2014 – 2020.

Logo ENO

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo Liberecky

kraj liberec  logo

Logo Usti

logo Usti

Logo Umgebinde

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo-Platzhalter