Tisková konference k promo-trase

Podstávkové domy pomohou příhraničním regionům rozvíjet udržitelný turistický ruch

Zveme vás na tiskovou konferenci na téma lidová architektura jako pamětihodnost: malebnost lidové architektury v česko-polsko-německém trojmezí je už poměrně dobře známý fenomén. Jak jej využít pro rozvoj cestovního ruchu společně řeší Ústecký kraj, Liberecký kraj a Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH v rámci projektu „Za společným dědictvím na kole i pěšky“.

Mnozí turisté obdivují přeshraniční krajinu Labských pískovců, Lužických a Žitavských hor – už v příštím roce se budou moci vydat na kole či pěšky po nově vyznačených přeshraničních trasách vedených kolem vybraných objektů lidové architektury.

Další konkrétní aktivity, jako např. vybudování odpočívadel, umístění dopravních sčítačů nebo vytvoření turistického průvodce, představí osobně zástupci Ústeckého a Libereckého kraje a Českého Švýcarska, o. p. s.

Na téma stavební a ekologické jedinečnosti podstávkových domů, která má bezesporu zajímavý přesah do dnešního moderního inovativního stavebnictví, pohovoří Filip Mágr. Ten se lidové architektuře nejen ve Šluknovském výběžku věnuje už řadu let a zasazuje se s Kruhem přátel muzea Varnsdorf a Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH o místní rozvoj cestovního ruchu a o záchranu těchto památek.

Znalosti o stavění lidové architektury jsou založeny na místní tradici, z velké části šlo o know-how, získané v průběhu generací místních obyvatel metodou pokusů a omylů. Kouzlo podstávkových domů objevuje a hold našim šikovným předkům vzdává stále více turistů, a my na tuto poptávku reagujeme právě ve zmíněném projektu. V neposlední řadě je také potřeba odlehčit exponovaným destinacím intenzivní turistiky, pro které už množství návštěvníků přestává být únosné, a nasměrovat pěší i cykloturisty do méně známých destinací.

Místo: Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě
Termín a čas: pátek 3. 6. 2022 ve 14 hodin
Tlumočení do německého jazyka a občerstvení bude zajištěno.

Informace o projektu

Projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Programu na podporu přeshraniční spolupráce Česko – Sasko 2014 – 2020.

Pressekonferenz

 

Logo ENO

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo Liberecky

kraj liberec  logo

Logo Usti

logo Usti

Logo Umgebinde

StiftungUGH LO  verkleinert

Logo-Platzhalter